Repair Café Teylingen

SRCT ontvangt geen structurele subsidies van de gemeente of van een andere overheidsinstantie. We draaien op basis van eigen inkomsten; donaties, giften, sponsoring en de verkoop van opgeknapte artikelen, zoals fietsen. Tevens ontvangen wij inkomsten vanuit uiteenlopende samenwerkingsverbanden en een vergoeding van gebruikers van een ruimte. En voor 2021 en 2022 ontvangen we een pilot subsidie als vernieuwende algemene voorziening.

De uitgaven, houden we zo laag mogelijk. Dit zodat we wat reserves kunnen opbouwen voor de aankomende verhuizing.

 

Geen Winstoogmerk

Wij zijn een non-profit organisatie met een ANBI status. SRCT beoogt niet het maken van winst. Alle inkomsten uit donaties, giften en andere inkomensbronnen komen ten goede van het realiseren van de doelstellingen van de stichting.

 

 

Beloningsbeleid

SRCT keert geen beloningen uit voor werk dat wordt verricht ten bate van de stichting. Wel werkt onze Stichting met onkostenvergoedingen, mochten er kosten worden gemaakt door een vrijwilliger. Bijvoorbeeld gemaakte reiskosten voor het ophalen van goederen, gereedschap, reparatiemateriaal of artikelen die zijn aangeschaft.

 

Financiële Verantwoording

Wij zijn open en transparant en publiceren alle inkomsten en uitgaven aan het einde van het boekjaar. Ons eerste jaar omvat een lang eerste boekjaar. Conform de eisen van de belastingdienst, zie hieronder de financiële verslagleggingen over desbetreffende jaren:

- Jaarverslag 2015-2016
- Jaarverslag 2017
- Jaarverslag 2018
- Jaarverslag 2019
- Jaarverslag 2020
- Jaarverslag 2021
- ANBI publicatie rapport (standaard formulier) 2021