Repair Café Teylingen

Momenteel (2020 t/m 2022) trekken we samen met de gemeente Teylingen op in twee pilotprojecten: 

 

  • We hebben met de uitvoering van een tweejarig pilotproject in de zoektocht van de samenwerkende Duin- en Bollenstreek gemeenten naar vernieuwende ‘Algemene voorzieningen voor kwetsbare inwoners’, succesvol een gemeentelijke taak vanuit de Maatschappelijke Zorg op ons genomen. Via een subsidietender hebben we ons plan ingezonden, omdat we in de  cliëntonderzoeken lazen dat deze mensen gewoon behoefte hebben aan een plek zoals de JoJo. En dat bleek inderdaad zo te zijn! 

    Onze kracht als Algemene Voorziening, een plek waar je gewoon binnen kunt lopen, zit hem in het samen doen. Hier word je niet aangekeken op wat je niet kunt of op welke aandoening je hebt. Hier mag je gewoon jezelf zijn en je inzetten op een manier die bij jou past. Dankzij deze pilot hebben we nu wat extra inkomen om iedere week samen te koken, diverse trainingen en workshops te organiseren en hebben we onze afdelingen en ontmoetingsplek kunnen upgraden.

    Algemene voorzieningen kunnen een belangrijke rol spelen om de druk op de maatwerkvoorzieningen en de specialistische (duurdere) vormen van hulp te verminderen en zijn daarom cruciaal voor het slagen van de transformatie van de maatschappelijke zorg. Daarom doen wij ook mee in de projectgroep ‘van maatwerk naar algemene voorziening’.  

  • Ook voor een van de icoonprojecten uit het ‘Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019 – 2023’ van de Rijksoverheid vervullen wij in een pilotproject als partner voor de gemeente een belangrijke rol in de realisatie van ‘Circulaire Ambachtscentra’, waar repareren, hergebruik en delen centraal staan.

    Met het Circulair Ambachtscentrum Bollenstreek zetten we ons in om de circulaire economie nog dichter bij de inwoners te krijgen. We werken onder andere samen met de milieustraat om verschillende projecten te proberen en zo de afvalberg te reduceren. Vanuit Rijkswaterstaat maken we hiermee onderdeel uit van een lerend netwerk, dat ook kijkt naar de wet- en regelgeving van de circulaire economie en met elkaar meer mogelijk maakt.  

 Meer info over het Circulair Ambachtscentrum Bollenstreek op https://www.degroeneuitdaging.nl/circulair.