Repair Café Teylingen

De JoJo is een plek waar door middel van het aanbod en het initiatief vanuit de lokale gemeenschap, wordt voorzien in diverse behoeften vanuit onze directe leefomgeving. We bereiken hierdoor een significante maatschappelijke waarde, die in dit geval direct ten goede komt aan onze samenleving.

Wij hebben deze maatschappelijke waarde laten doorrekenen aan de hand van de MAEX. Hieronder onze social handprint aan de hand van de SDG’s (duurzame ontwikkelingsdoelen) en een doorrekening van onze impactwaarde uitgedrukt in een geldbedrag; voor 2021 stond deze waarde gelijk aan een bedrag van €890.000,- dat we de gemeenschap besparen of wat de markt voor onze dienstverlening zou betalen. 

Voor meer informatie, zie het jaarverslag van MAEX over De JoJo in 2021

Voor meer informatie in deze berekening, bekijk ook de website van MAEX met profiel van De JoJo.