Repair Café Teylingen

Draagt u ons Repair Café een warm hart toe en overweegt u een donatie?

 

Onze vrijwilligers en deelnemers stellen het zeer op prijs. 

Giften kunnen overgemaakt worden op bank nummer: 

NL25 RABO 0383 8481 99 t.n.v. Stichting Repair Café Teylingen. 

Gebruikt u onderstaande knop om snel, gemakkelijk en veilig te doneren, met iDeal, creditcard, Paypal of een machtiging.

We zijn ANBI gecertificeerd. Een donateur kan giften van de inkomsten- of vennootsbelastig aftrekken (binnen de daarvoor geldende regels). Voor meer informatie zie: Wat is een ANBI?

Wilt u eerst meer informatie of overleggen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier